Jak rozwija się Kraków

Pośród licznych miast w Polsce, Kraków wybija się nie jedynie w obszarze kultury i akademickim, ale też na licznych innych obszarach. Staje się obszarem otwartym do życia. Przekształcenia, jakie stały się udziałem miasta w niedawnych okresach dają poczucie, że Kraków rzeczywiście pnie się do przodu.
Pomocne nowości w Grodzie Kraka.
Co godnego pochwały wypracowano w trakcie ostatniego okresu? Wielość udogodnień i inwestycji jest ogromna. Niezwykle pomogły w tej materii dotacje EU, z których miasto niemało korzysta. Dynamiczne postępowanie w zakresie uzyskiwania dotacji spowodowały, że małopolska uzupełniła się o następne węzły komunikacyjne, nowoczesne pojazdy w taborze komunikacji miejskiej, oraz potrzebne miejsca konferencyjno – sportowe.
Liczne inwestycje nie są widoczne dla standardowego mieszkańca. Nie znaczy to jednak, że nie zostały poczynione. Najczęściej nie interesują nas nie związane z nami historie. Statystycznemu mieszkańcowi miasta wydaje się, że w regionie zbyt mało się wykonuje. Tymczasem Kraków rozrasta się z każdym rokiem. Programy naprawcze w zakresie gospodarki odpadami, budowie i modernizacji sieci wodociągowej, budowa ekranów przeciw hałasowi to jedynie niektóre zmiany, jakie umożliwiają nam bezpieczniej i bardziej komfortowo żyć. Kraków zmienia się również pod kątem możliwości rozrywkowych. Potencjał Krakowa rośnie za pomocą takich inwestycji jak: Kraków Arena czy rewitalizacja Huty. Te nowości zachęcają turystów do odwiedzin.
Podejmowane przez radnych plany nie obejmują tylko ścisłego centrum Krakowa, ale również są związane z całym województwem . Przeto lepiej nie użalać się lecz zobaczyć zmiany w które obrósł Kraków.
Kolejne lata – jeśli będzie możliwość utrzymania szybkości zmian – pozwolą Krakowowi stać się prawdziwą metropolia.
Prezydent Krakowa