lean sklep

Rozwój przemysłu spowodował, iż nie do uniknięcia stały się zmiany w sposobach zarządzania przedsiębiorstwami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean management to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w określonym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można zgadnąć, zamysł ten wywodzi się z Japonii, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszystkich czynności podejmowanych w toku produkcji, a przy tym absolutnie niepotrzebnych. Redukcja czasu w jakim Klient otrzymuje zamówienie Najważniejszym celem lean managment jest co za tym idzie zminimalizowanie marnotrawstwa zarówno w aspekcie pracy zatrudnionych jak i używanych półproduktów. Zastosowanie metod lean management stwarza szansę zdobycia takich korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki wzajemne w firmie z reguły ulegają poprawie. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co ciekawe sposoby działania z dziedziny lean management mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to zdolność dokonania weryfikacji, które procesy są niepotrzebne dla firmy.