lean sklep

Rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się modyfikacje w modelach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym zakładzie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta ma swój początek w Japonii, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem jakichkolwiek czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a równocześnie absolutnie niekoniecznych. Nadrzędnym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest zatem zlikwidowanie marnotrawienia zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i używanych materiałów. Skorzystanie z form działania lean management stwarza szansę uzyskania takich korzyści, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów.
plakaty lean
Także stosunki wzajemne w firmie zazwyczaj ulegają poprawie. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co interesujące sposoby działania z zakresu lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to sprawność ocenienia, które czynności są niepotrzebne dla firmy.

Dodaj komentarz